Anna-Élisabeth de Noailles Bibesco
 1 Laszlo -_Anna_de_Noailles

Philip Alexius de László; Anna de Brancovan, contessa de Noailles, 1913


 

2 Bibesco

Firma di Anna Élisabeth Bibesco, libro degli ospiti, 2 dicembre 1931